Početna | O meni | Naručivanje | Kontakt

Moji radovi

Naručivanje

Narudžbe možete vršiti putem e-maila ili putem telefona.

Na osnovu člana 33. zakona o PDV-u, porez na promet ne obračunavam.

Pre isporuke robe, potrebno je da mi dostavite vaše podatke, kao što su: naziv firme, vlasnika, adresu i sedište firme, PIB kod, e-mail adresu, u linku kontakt.

Ovo je značajno da bi vam mogla dostaviti predračun tj. avansni račun. Prilikom isporučivanja robe dobijate otpremnicu i račun u dva primerka, od kojih jedan ostaje vama a jedan se vraća meni sa vašim potpisom i pečatom.